โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงาน RMUTL Talent Mobility  2017   | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงาน RMUTL Talent Mobility 2017

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3282 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงาน RMUTL Talent Mobility  2017  ซึ่งจัดโดยหน่วยงานร่วมดำเนินงานโครงการ Talent Mobility มทร.ล้านนา ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ.ห้วยแก้ว  ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1awQ3a0FERjPpxk3zpb_UXTtW-UT82ac10gENpj5rVAw หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.จฑาทิพย์ สุวรรณ (แอน) 081-3864479 , น.ส.พิชญา ศรีพรหม (การ์ด) 086-9112541


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา