โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-14 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-02-14

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ :ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ
อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ :ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ"Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2017):Enabling Change and Ouality of Like through Psychology"วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1
อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์พงศกร สุรินทร์ อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เข้ารับการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับสาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ๑ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560  โดยเมื่อผ่านการอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับสาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ๑ ของสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  ต่อไป          ข่าว / ภาพ : อ.พงศกร สุรินท... >> อ่านต่อ


ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาต รุ่น 2"
อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่น 2"ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา"
อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา" ในโครงการนิทรรศการและส่งเสริมคุณธรรมน้อมแด่อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา