โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 345 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา" ในโครงการนิทรรศการและส่งเสริมคุณธรรม

น้อมแด่อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา