โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1748 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์พงศกร สุรินทร์ อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เข้ารับการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับสาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ๑ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560  โดยเมื่อผ่านการอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับสาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ๑ ของสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  ต่อไป

          ข่าว / ภาพ : อ.พงศกร สุรินทร์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา