โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ค่ายคุณธรรม ชินนสาสมาธิ รุ่นที่ 2
จันทร์ 2 ธันวาคม 2562

วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างสมาธิแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนไปทำงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีใจตั้งมั่นใจการประกอบวิชาชีพ มีสติในการประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร และเสริมสร้างคุณลักษณ์ที่ดี ทั้งด้านระเบียบวินัย จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ โดยได้รับความอนุเคราะห์ครูสมาธิ จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 154 วัดป่าดาราภิรมย์ >> อ่านต่อ


อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ส่งต่อแผนที่ภาพนูนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อผู้พิการทางสายตา
อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562

 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งต่อแผนที่ภาพนูนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อผู้พิการทางสายตา (3D Map for blind)  โดยอาจารย์ ดร.ภาณุ อุทัยศรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรฯ โดยนำคณะนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบผลงานแผนที่สามมิติ ให้แก่โรงเรียนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีอาจารย์ ศิริพร วงค์รุจิไพโรจน์ ตัวแทนโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2262 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเห... >> อ่านต่อ


อาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.ยธ ช่วยจัดสถานที่เตรียมงาน ธรรมเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 18
เสาร์ 23 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.ยธ ช่วยจัดสถานที่เตรียมงาน ธรรมเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 18 ณ วัดสวนดอก ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 23 - 24  พ.ย 2562 ทางชมรมสารธรรมล้านนา ส่งจดหมายมาถึงหลักสูตร ขอสนับสนุน นศ.ไปช่วยจัดสถานที่เตรียมงาน ธรรมเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 18 หลักสูตร วศ.บ.ยธ มอบหมายให้ ห้อง วศ.ยธ.ปี 1 เทียบโอนดำเนินการดังกล่าว >> อ่านต่อ


บุคลากร และนักศึกษา วศ.บ.ยธ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือจิตอาสาและลงตรวจพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และอัคคีภัย ภายในศาสนสถาน
จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562

บุคลากร และนักศึกษา วศ.บ.ยธ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือจิตอาสาและลงตรวจพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และอัคคีภัย ภายในศาสนสถาน ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00 - 16:00  น. เนื่องด้วยมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการความร่วมมือจิตอาสา โดยมีเจตจำนงในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ และดำเนินการตรวจสอบให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย พร้อมลงตรวจพื้นที่ โดยดำเนินการตรวจดครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และอัคคีภัย ในศาสนสถาน จ.... >> อ่านต่อ


บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน “AP Internship & Co-Operative” สำหรับนิสิต - นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4
พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562

คณาจารย์ และนักศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายจาก บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการจัดทำโครงการนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน “AP Internship & Co-Operative” สำหรับนิสิต - นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00-15:00 น. ในชั่วโมง Inspection for Construction >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดสัมมนา โครงการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว และแรงลม การทบทวนความรู้เลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธา และการปรับปรุงแก้ไขอาคาร
อาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตร วศ.บ.ยธ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสัมมนา "โครงการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว และแรงลม การทบทวนความรู้เลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธา และการปรับปรุงแก้ไขอาคาร"   เมื่อ วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โดยมี รศ.ดร.อุเทน คำน่าน รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ อาคารโยธา 4 ในสัมมนาดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ เลขาธิการสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ มอบทุน และ ปรับปรุงห้องน้ำให้รุ่นน้อง
ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ มอบทุนประจำปี 2562 และ ส่งมอบห้องน้ำให้รุ่นน้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก รุ่นพี่ๆ ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00-12:00 น. ณ อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ หัวข้อการสัมมนาเรื่อง “เทคนิคและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 ท่าน จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 30 หน่วยงาน ทุน... >> อ่านต่อ


สภาวิศวกรตรวจรับรองปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
อังคาร 8 ตุลาคม 2562

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา รับการตรวจเพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร ประกอบด้วย 1. ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ   2. ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์  3. รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์  4. นางสาวพิมพ์ณดา นกหรั่ง ซึ่งได้เยี่ยมชมการจัดการสอนและตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองปริญญาในการประกอบวิชา... >> อ่านต่อ


ตัวแทนคณาจารย์ หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมเป็น Speaker งาน "รักเหมาfest 2019"
ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562

คณาจารย์จาก หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมเป็น Speaker งาน "รักเหมาfest 2019" เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม) 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเล่าถึงการพัฒนานักศึกษาให้เตรียมความพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีก่อสร้างยุคใหม่ ทั้งในด้าน 3D / BIM / laser scan / UAS / point cloud นำโดย ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต, อ.ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ, อ.อัครพงษ์ เทพแก้ว, และ อ.ธนา น้อยเรือน โดยมีเนื้อหาโดยสรุปได้แก่ 1. เป้าระยะยาวในการพัฒนานักศ... >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.ยธ. แสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ศุกร์ 27 กันยายน 2562

หลักสูตร วศ.บ.ยธ. แสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ศรีภักดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 88

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา