โลโก้เว็บไซต์ สุภาภรณ์   ใจหนุน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : สุภาภรณ์ ใจหนุน

บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด มอบเครื่องยนต์ และปั๊มไฮโดรลิค แก่ มทร.ล้านนา ตาก
พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

11.30 น. วันนี้ ดร.อโณทัย เหมาะเจาะ General Manager HRD บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องยนต์และปั๊มไฮโดรลิคแก่สาขาช่างจักรกลหนัก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ตาก เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และนักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง ประกอบด้วย >> อ่านต่อ


นศ.ราชมงคลตาก ถ่ายทอดความรู้การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรแก่ชาวบ้าน อ.เถิน จ.ปาง
พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพรรณ จันทร์เหลือง เป็นประธานเปิดโครงการการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรบรูณาการในรายวิชาสัมมนาและฝึกอบรมในองค์กร ที่ ศาลาประชาคมบ้านล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้นำความรู้เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องยนต์เล็ก อาทิ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา