โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก สุดเจ๋ง ได้รับคัดเลือกให้ใช้ชุดอุปกรณ์พัฒนาผลงานจริงจาก NECTEC IoT Camp 2016 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ตาก สุดเจ๋ง ได้รับคัดเลือกให้ใช้ชุดอุปกรณ์พัฒนาผลงานจริงจาก NECTEC IoT Camp 2016

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กรกฎาคม 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 950 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ตาก เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) โครงการ NECTEC Internet of Things Camp 2016 แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียงผ่านระบบคลาวด์ (NETPIE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งเป็นผลงานของนายสิทธิคม ประเสริฐ และนายพีรยุทธ อภิวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา