โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-15 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-12-15

ทีม STEM RMUTL ขยายผลด้านสะเต็มศึกษา
พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ทีม STEM-RMUTL ขยายผลด้านสะเต็มศึกษาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน หัวหน้าโครงการ STEM Education มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมด้าน STEM Education ให้กับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัยเชียงใหม่ 80 คน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม ในการจัดทำกิจกรรมได้นำโจทย์จากชีวิตประจำวันและสถานะการณ์ด้านภัยพิบัติ มาเป็นโจทย์ในการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานที่ 1 การวัดตวงของ (เถ้าแก่น้อย) ฐานที่2 การขนย้ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพื่อร่วมแสดงความคิด ก... >> อ่านต่อ


บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด มอบเครื่องยนต์ และปั๊มไฮโดรลิค แก่ มทร.ล้านนา ตาก
พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

11.30 น. วันนี้ ดร.อโณทัย เหมาะเจาะ General Manager HRD บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องยนต์และปั๊มไฮโดรลิคแก่สาขาช่างจักรกลหนัก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ตาก เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และนักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง ประกอบด้วย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา