โลโก้เว็บไซต์ นศ.ราชมงคลตาก ถ่ายทอดความรู้การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรแก่ชาวบ้าน อ.เถิน จ.ปาง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ.ราชมงคลตาก ถ่ายทอดความรู้การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรแก่ชาวบ้าน อ.เถิน จ.ปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 2095 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพรรณ จันทร์เหลือง เป็นประธานเปิดโครงการการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรบรูณาการในรายวิชาสัมมนาและฝึกอบรมในองค์กร ที่ ศาลาประชาคมบ้านล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้นำความรู้เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องยนต์เล็ก อาทิ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา เครื่องสูบน้ำ รถมอเตอร์ไซด์ ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น . โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรของตนเอง อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการบำรุงรักษาและได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ กิจกรรมในโครงการได้มีการสำรวจความต้องการโดยการลงทะเบียนเครื่องจักรที่ตนเอง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า จำนวนทั้งสิ้น 84 คน ในวันงานได้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรตลอดทั้งช่วงเช้าของทุกวัน ช่วงบ่ายปฏิบัติการซ่อม ในโครงการจะพิจารณาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรหรือมอเตอร์ไซด์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการนำมาในงาน และจะทำการปรับแต่งหรือเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆ ที่จำเป็น ผลตอบรับจากการประเมินโครงการผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
ภาพและข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพรรณ จันทร์เหลือง

ภาพเพิ่มเติม >>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา