โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ
ศุกร์ 29 เมษายน 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียนฯ
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ >> อ่านต่อพิมพ์บัตรลงทะเบียนและชำระเงินผ่านธนาคาร
ศุกร์ 29 เมษายน 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน >> อ่านต่อ


อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน
ศุกร์ 29 เมษายน 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ >> อ่านต่อ


เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน หรือลงเพิ่ม,ซ้ำ,รีเกรด
ศุกร์ 29 เมษายน 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนน >> อ่านต่อ


ประกาศรายวิชาอนุมัติ
ศุกร์ 29 เมษายน 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ >> อ่านต่อ


ยื่นคำร้องเปิดกลุ่มเรียนเพิ่ม
ศุกร์ 29 เมษายน 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียนฯ
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ >> อ่านต่อ


วันเปิดภาคเรียน
ศุกร์ 29 เมษายน 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบทะเบียนกลางภาคเรียนที่ 2/2558
ศุกร์ 29 เมษายน 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน >> อ่านต่อ


Count Activity : 51 - 59 ทั้งหมด 59


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา