โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-22 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-12-22

ศูนย์พลาสมา นาโนบับเบิ้ล มทร.ล้านนา แหล่งเรียนรู้งานวิจัยนวัตกรรม เพื่อการเกษตรขั้นสูง
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา เป็นประธานเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลเพื่อการเกษตรขั้นสูง เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และวิจัยการสร้างฟองอากาศขนาดจิ๋วในน้ำ หรือเครื่องนาโนบั... >> อ่านต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดนิเทศสหกิจศึกษา
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา “ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมแม่พิมพ์, วิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการโครงการและให้โอวาทแนะนำการปฏิบัติตนขณะฝึกประสบการณ์ ทั้งนี้ทางคณะวิศกรรมศาสตร์ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา