โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมชมผลงานนักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร ครั้งที่ 8

ขอเชิญร่วมชมผลงานนักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร ครั้งที่ 8 "แสงฉาน"

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3653 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานสำเร็จการศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร ครั้งที่ 8
ภายใต้ชื่อว่า 'แสงฉาน' ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 เวลา 11.00-21.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ : 95 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : 0 5341 4250 , โทรสาร : 0 5341 4253


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา