โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ล้านนา คว้ารางวัลในการแข่งขันTeaching Academy Award 2019 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ล้านนา คว้ารางวัลในการแข่งขันTeaching Academy Award 2019

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมโครงการแข่งขัน Teaching Academy Award 2019 ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อชิงความเป็นเลิศทักษะด้านการเรียนการสอนทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมของนักศึกษาจาก 10 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องแสดงความสามารถทางด้านวิชาชีพครู การจัดทำแผนการสอนปฏิบัติ  การปฏิบัติการสอนปฏิบัติ  การจัดการชั้นเรียนปฏิบัติ  บุคลิกภาพ และเทคนิคการจัดทำสื่อการเรียนการสอนทางด้านอุตสาหกรรม .ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันการสอนวิชาปฏิบัติ (วิชาเขียนแบบเบื้องต้น)

ขอบคุณข้อมูลจาก : ผศ.พัชรนันท์ ยิ่งขยัน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา