โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy Award 2019 ครั้งที่ 8  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy Award 2019 ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 526 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy Award 2019 ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยแบ่งรายการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภทการแข่งขัน 11 ทีม รวมอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ พิษณุโลก และตาก จำนวนทั้งสิ้น 49 คนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา