โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการ 2019 Management x Cultre x New Southbound Camp Program ณ National Pingtung University (NPTU) ไต้หวัน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการ 2019 Management x Cultre x New Southbound Camp Program ณ National Pingtung University (NPTU) ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มกราคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 2319 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา มทร.ล้านนา 3 ราย ที่ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ 2019 Management x Cultre x New Southbound Camp Program ณ National Pingtung University (NPTU)ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 14 - 23 มกราคม 2562 โดยนักศึกษาทั้ง 3 ราย ประกอบด้วย

     1. นายอานนท์ เสือเทศน์         นักศึกษาสาขาวิชาถาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

     2. นายณัฐปกรณ์ ถังสกุลวงศ์    นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

     3. นางสาวดัชนีย์ ทะสัน           นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

     โดยโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนทุนค่ากิจกรรม ค่าทัศนะศึกษา ค่าอาหาร ค่าพาหนะ และค่าที่พักจาก NPTU และ มทร.ล้านนา เป็นผู้สนัลบสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - ไต้หวัน ให้กับนักศึกษาทั้ง 3 ราย ซึ่งมีคะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป

     นักศึกษา มทร.ล้านนา ที่สนใจรับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ สามารถติดตามข่าววสารการรับสมัครทุนต่างๆ ได้ทาง Facebook : Oir rmutl หรือทางเว็บไซต์ https://oir.rmutl.ac.th/ และสามารถยื่นผลคะแนน TOEIC เพื่อประกอบการพิจารณาได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา