โลโก้เว็บไซต์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 12 มกราคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยสโมสรทั้ง 3 คณะ (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์) ร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา เมื่อเสาร์วันที่ 12มกราคม 2562 ภายในงานมีซุ้มกิจกรรมของนักศึกษาสาขาต่างๆ กว่า 30 ซุ้มกิจกรรมทั่วมหาวิทยาลัยฯ แบ่งเป็นซุ้มเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ เวทีส่งเสริมความรู้ ความกล้าแสดงออกและกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุก ความเพลิดเพลินแก่น้องๆและผู้ปกครอง ทั้งนี้นักศึกษาได้จัดบริการอาหาร เครื่องดื่มและขนมได้รับประทานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา