โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา จาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา จาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 6367 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้

1. ทุนการศึกษา จาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ทุน Chinese Government Scholarship ระดับปริญญาเอก แก่อาจารย์ มทร.ล้านนา สมัครได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียดทุนดังนี้

    - ระยะเวลาเรียนภาษาจีน 1 ปี และเรียนระดับปริญญาเอก 3-4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน)

    - ทุนครอบคลุมค่าเทอม ค่าหอพัก ค่าประกันชีวิต และค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 3,500 หยวน/เดือน

2. ทุนการศึกษา จาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ทุน University's scholarship (KUST Post-Graduate Scholarship) ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก แก่นักศึกษาและอาจารย์ มทร.ล้านนา สมัครได้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดทุนดังนี้

   - ระยะเวลาเรียนภาษาจีน 1 ปี และเรียนระดับปริญญาโท 3 ปี (หลักสูตรภาษาจีน)

   - ระยะเวลาเรียนภาษาจีน 1 ปี และเรียนระดับปริญญาเอก 3-4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน)

   - ทุนครอบคลุมค่าเทอม ค่าหอพัก ค่าประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 1,700 หยวน/เดือน สำหรับระดับปริญญาโท และค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 2,000 หยวน/เดือน สำหรับระดับปริญญาเอก

     ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติมและแบบฟอร์มการสมัคร โดยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้ หาท่านใดมีความสนใจขอให้ส่งรายชื่อมายังงานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053 - 921444 ต่อ 1001 Facebook: oir rmutl หรือ Email: interrmutl@gmail.com

2019 Doctoral Programs-1

2019 Master's Programs

Application From

Materials required for CSC SCHOLARSHIP

Materials required for KUST SCHOLARSHIP

Physical Exam Form

Personal passport statement

แบบฟอร์ม Recomendation letter


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา