โลโก้เว็บไซต์ การประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 2219 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 งานวิเทศสัมพันธืจัดการประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ประจำปี 2562 โดยในการประชุมได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ทุกคณะ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ และหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์จากทุกเขตพื้นที่และ สวก.ลำปาง ผ่านทางระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conferrance)

     การประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ของส่วนกลาง ส่วนคณะและพื้นที่รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินงานและหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ในอาคต


คลังรูปภาพ : oir 2562


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา