โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิชาการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิทรรศการงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 ตุลาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1808 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 ตุลาคม  2561  ที่ลานกิจกรรมชั้น1  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นักศึกษาระดับชั้นปีที่  3  และ 4  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดกิจกรรม  “นิทรรศการงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิชาการ”   โดยการนำเสนอการบริหารการจัดการชั้นเรียนในระดับอาชีวศึกษา  กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูช่าง  เพื่อมุ่งเน้นเพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นครูช่าง ที่มีประสิทธิภาพและเป็นบุคลากรที่มี่คุณภาพช่วยพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา