โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 ตุลาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1867 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ตั้งแต่วันนี้ –  22 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5434 2547-8 ต่อ 156 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
          ประกาศคัดเลือกหัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
          ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
          ใบสมัครด้วยตนเอง
          ใบเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา