โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับตัวแทนจาก KOREATECH ในโอกาสหารือด้านการจัดการเรียนการสอน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับตัวแทนจาก KOREATECH ในโอกาสหารือด้านการจัดการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1069 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     9 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมต้อนรับตัวแทนจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) ประเทศเกาหลี ในโอกาสหารือด้านการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์
    สำหรับการหารือในครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ Korea University of Technology and Education (KOREATECH) ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ความร่วมมือด้านการวิจัยและการสร้างหลักสูตรร่วม เพื่อพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
    ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
    ที่มาของข่าว : พิมพ์ฉวี  ประกอบเสียง
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา