โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สโมสรนักศึกษา ร่วมแห่เทียนพรรษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สโมสรนักศึกษา ร่วมแห่เทียนพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 สิงหาคม 2561 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 519 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สโมสรนักศึกษา ร่วมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลา 08.30 – 10.00 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา