โลโก้เว็บไซต์ แห่เทียน พรรษา 61 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แห่เทียน พรรษา 61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สโมสรนักศึกษา ร่วมแห่เทียนพรรษา
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สโมสรนักศึกษา ร่วมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) อ.เมือง จ.เชียงใหม่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา