โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 เมษายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3877 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 เมษายน 2561 นายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนายศักนรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษาประจำศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษฒ วัฒนชัย ประธานมูลนิธยุวสถีรคุณ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การพัฒนาองค์กรคุณธรรม" โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และนอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อ "ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม" โดย นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ และการบรรยายเรื่อง "ชี้แจงกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม" โดย รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ รองผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ตระหนักคุณค่าแห่งคุณธรรม มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 300 คน (ภาพ/ข่าว : ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา