โลโก้เว็บไซต์ การประชุมโครงการสำนักวิชาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน Work-integrated Learning Academy : WiLA ครั้งที่ 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมโครงการสำนักวิชาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน Work-integrated Learning Academy : WiLA ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 เมษายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3456 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 เมษายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมโครงการสำนักวิชาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน Work-integrated Learning Academy : WiLA ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กล่าวเปิดการประชุมและรายงานการดำเนินงาน WiL Academy และแนวทางการดำเนินงาน สร้างองค์กรแบบมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสถานศึกษา อีกทั้งผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นหัวหน้าโครงการขยายโครงการ WiLA และผู้เกี่ยวข้อง ยังได้รับฟังการบรรยายกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ และจุดยืนของ Michelin Takent Academy โดย คุณสิทธิพรชัย  รัตนะ ผู้จัดการโครงการกับสถาบันการศึกษา บริษัท สยามมิชลิน จำกัด อีกด้วย (ภาพ/ข่าว : นส.แววดาว ญานะ)


คลังรูปภาพ : WiLA ครั้งที่ 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา