โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Netประจำปี 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Netประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 เมษายน 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 2775 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย UMAP Research Net ประจำปี 2561 โดยเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

ใบสมัคร >>คลิก

 


 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา