โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ลงวารสารวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ลงวารสารวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 399 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์และผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Engineering Journal) โดยผลงานที่รับพิจารณาได้แก่ผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีลักษณะเป็นผลงานวิจัยพื้นฐาน ผลงานวิจัยประยุกต์ หรือผลงานวิจัยต้นฉบับ ซึ่งผู้เขียนสามารถจัดส่งได้ทั้งบทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งบทความเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินในแต่ละฉบับได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่อยู่ที่จัดส่งจดหมาย

“กองบรรณาธิการ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

อาคารเรียนรวมชั้น 3

เลขที่ 128 pokies online ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Email: engineering@rmutl.ac.th

หมายเหตุ ผู้เขียนสามารถจัดส่งบทความได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล์

ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-มิถุนายน

รับบทความวันสุดท้าย วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกๆปี

ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

รับบทความวันสุดท้าย วันที่ ๑ เมษายน ของทุกๆปี

ดร.กิจจา ไชยทนุ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (1ขั้นตอนการส่งบทความ.doc)ขั้นตอนการส่งบทความ 196 Kb
Download this file (2จดหมาย.docx)จดหมายนำส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 14 Kb
Download this file (3แบบฟอร์มบทความ .docx)แบบฟอร์มบทความ 207 Kb
Download this file (4ใบสมัครสมาชิกวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.docx)ใบสมัครสมาชิกวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 13 Kb

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา