โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา  เปิดหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แก่นักวิจัยมทร.ล้านนา  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แก่นักวิจัยมทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5076 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection :HSP)  ครั้งที่ 5 โดย ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้าวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ซี่งรับได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากร อาทิ ดร.นพ.ณัฐ คูณรังสีสมบูรณ์  บรรยายเรื่อง  กระบวนการขอความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและการเขียนเอกสารอธิบายโครงการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (Informed consent process)  ผศ.วนาวัลย์ ดาตี้ บรรยายเรื่องวิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  รศ.ดร.สุธิศา ล่ามช้าง บรรยายเรื่อง การป้องกันความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ โดยมีนักวิจัยจาก 6 เขตพื้นที่ของ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-  30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 มทร.ล้านนา                 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา