โลโก้เว็บไซต์  DustBoy เตือนปริมาณฝุ่นละอองเมืองเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์และ ไลน์แชทบ็อท @DUSTBOY แจ้งค่า AQI ให้คนเชียงใหม่ปลอดภัยจากปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ฝีมือนักวิจัย มทร.ล้านนา  และเครือข่ายนักวิจัย 4 สถาบันเพื่อสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสาร และการป้องกันผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

DustBoy เตือนปริมาณฝุ่นละอองเมืองเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์และ ไลน์แชทบ็อท @DUSTBOY แจ้งค่า AQI ให้คนเชียงใหม่ปลอดภัยจากปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ฝีมือนักวิจัย มทร.ล้านนา  และเครือข่ายนักวิจัย 4 สถาบันเพื่อสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสาร และการป้องกันผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 เมษายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 6998 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.อาทิตย์ ยาวุฒิ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจาก ม.เชียงใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง และ เมคเกอร์คลับเชียงหใม่ (CMMC) พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นละอองในอากาศด้วยระบบเซ็นเซอร์แสง ที่มีชื่อว่า "DustBoy" โดยมีคุณสมบัติในการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาด PM10 และ PM2.5 ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น  และรายงานผลในหน้าจอของเครื่องพร้อมทั้งส่งไปยังระบบคลือข่ายอัจฉริยะ ในรูปแบบเรียลไทม์ มีระดับความเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ผลมากกว่า 90 %  โดยใช้ดัชนีวัดคุณภาพอากาศภาคประชาชน Pople AQI ที่สามารถกำหนดการเตือนภัยเมื่อค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน เพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นควันขนาดเล็ก ซึ่งประชาชนชาวเชียงใหม่สามารถดูผลการวัดแบบออนไลน์ได้ที่ www.cmuccdc.org หรือจะเปิดไลน์แชทบ็อท @DUSTBOY ตรวจดูค่าคุณภาพอากาศ และเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศได้ทันท่วงที เบื้องมีการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณฝุ่นละอองและการแจ้งเตือนคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 6 จุดประกอบด้วย 
1.จุดตรวจวัด B cafe Mae Rim ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
2.จุดตรวจวัด บ. LIVEBOX ถ. คลองชลประทาน ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
3.จุดตรวจวัด ศูนย์การเรียนรู้ฯ (3E) หมู่บ้านห้วยแก้ว ต. แม่แฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
4.จุดตรวจวัด Innovative Village ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่
5.จุดตรวจวัดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ CCDC ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
6.จุดตรวจวัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่
และอยู่ระหว่างการดำเนินติดตั้งเพิ่มให้ได้จำนวน 20 จุดภายในปลายปีนี้ ในจำนวนนี้จะร่วมมือกับทางกรมอนามัยเข้าไปติดตั้งเครื่องมือในโรงพยาบาลต่างๆ 11 แห่ง
สำหรับเครื่องมือตรวจวัดและแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นละอองในอากาศด้วยระบบเซ็นเซอร์แสง "DustBoy" เป็นความร่วมมือของ 4 สถาบันร่วมกันพัฒนาขึ้นประกอบด้วย
1.ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CCDC)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.ศูนย์แมคคาทรอนิกส์และออโตแมชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4.เมคเกอร์คลับเชียงหใม่ CMMC 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อาทิตย์ ยาวุฒิ อาจารย์ประจำศูนย์แมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โทร.097-9233370 หรืือ 053-921444 ต่อ 2140

(ขอบคุณภาพประกอบจาด FB : Artit Yawoott และคลิปวีดีโอจาก Livebox Chiangmai )







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา