โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          2 มีนาคม 2561 อาจารย์พิทูร นพนาคร นำคณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง  โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจัดหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา