โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหารมทร.ล้านนา ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหารมทร.ล้านนา ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2777 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ชัชวิน วรปรีชา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราขสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561  โดยนายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานวางพานพุ่มถวายราชสักการะ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมอบเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 4 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถาบันพัฒนาพัฒนาฝีมือแรงงาน 19  เชียงใหม่ วันที่ 2 มีนาคม 2561

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับพระราชสมัญญา“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และในวันที่ 2 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในด้านพระปรีชาชาญด้านการช่างและทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา