โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา จัดงานฉลอง ครบรอบปีที่ 13 พร้อมเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชมงคลล้านนา จัดงานฉลอง ครบรอบปีที่ 13 พร้อมเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มกราคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4914 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ล้านนา วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 และเปิดโครงการ“เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ” (นำร่อง 5 พืช 5 จังหวัด) โดย นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และเปิดโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 (Smart Farmer University) โดยประกอบพิธีลงเสาเอกปฐมยามการเริ่มต้นโครงการโดยได้อัญเชิญไม้คยอมหลวงที่เติบใหญ่บนแผ่นดินเวียงลินมาเป็นเสาเอก โดยการขึ้นท้าวทั้ง 4 ซึ่งหมายถึง การอัญเชิญเทวาตามทิศต่างๆตามความเชื่อแบบล้านนา ให้ได้รับรู้ซึ่งจะสังเกตได้ว่าแท่นทั้ง 4 หรือท้าวทั้ง 4 นั้น จะเป็นตัวแทนของเทวาในทิศทั้ง 4 บนแท่นพิธีกรรมสูงสุดจะมีพระอินทร์ สุดท้ายจะมีช่อสีแดงและฉัตรสีขาวหมายถึงพระแม่ธรณีและผศ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง  ผู้รับท้าวทั้ง 4 อัน ผศ.ลิปิกร มาแก้ว ผู้ขับกล่อมบทเพลงบรรเลง และเรียนเชิญ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นผู้จุดเทียนบูชาเทวาทั้ง 4 ซึ่งการตกแต่งบริเวณโดยรอบ จะเป็นสีแดง อันหมายถึงชีวิต สีขาวอันหมายถึงจิตวิญญาณ  ซึ่งทั้งสองสีนั้นจะเป็นสีประจำของชนเผ่าลั๊วผู้ซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินแห่งนี้ และประธานในพิธีประกอบพิธีผูกผ้าเสามงคลภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาระบบเกษตรจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดนิทรรศการพืชอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ได้แก่ กล้วยหอมทอง สับปะรด มะม่วงน้ำดอกไม้ ขิง กระเจี๊ยบเขียว งานวิจัย เครื่องมือ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการฯ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของ มทร.ล้านนา โดยมีเกษตรจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 6 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก) ประธานสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัด ผู้เชี่ยวชาญพืชส่งออกและผู้ส่งออก ประธานและผู้นำกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรหัวไวใจกล้าที่เข้าเรียนรุ่นที่ 1 นำร่อง 5 พืช 5 จังหวัด อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรภายในและผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา