โลโก้เว็บไซต์ 12 สถาบันจับมือสานสัมพันธ์ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

12 สถาบันจับมือสานสัมพันธ์ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มกราคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3781 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอธิการบดีและผู้แทนจากสถาบันการศึกษา 12 สถาบันเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา และมทร.ล้านนา ได้มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ “ชุดพุทธบูชา”ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผลงานของนักศึกษา มทร.ล้านนา และกล้วยหอมทอง จากโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ วันที่ 19 มกราคม 2561


คลังรูปภาพ : 19-01-61


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา