โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าพบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำเสนอโครงการเกษตรอุตสาหกรรม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้าพบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำเสนอโครงการเกษตรอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มกราคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3035 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 มกราคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะทำงานได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้านำเสนอผลงาน โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ข่าว/ภาพว่าที่ รต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา