โลโก้เว็บไซต์ ครุศาสตร์อุตสาหการ จัดโครงการครูช่างอาสาฯ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ครุศาสตร์อุตสาหการ จัดโครงการครูช่างอาสาฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1756 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์มนตรี  แก้วอยู่ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหการ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการครูช่างอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาเพื่อพาน้องแดนไกลสู่โรงเรียนน่าอยู่เพิ่มการเรียนรู้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปางหินฝน ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561

โดยกลุ่มคณาจารย์และนักศึกษากว่า 60 คน ร่วมแรงร่วมใจซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียน สนามเด็กเล่น พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านปางหินฝนและใกล้เคียง มอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬาและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนกว่า 100 คน   ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา