โลโก้เว็บไซต์ ภาคเอกชนมอบทุนเรียนดี ต่อยอดการศึกษา  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาคเอกชนมอบทุนเรียนดี ต่อยอดการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.วรวุธ ชัยเนตร รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาจากบริษัท อิเล็คโทร เซรามิคส์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (Electro Ceramics (Thailand) Co.,Ltd ) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรช่างกลโรงงาน (ปวส.) จำนวน 3 ทุน (ทุนละ 5,000 บาท) และ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมแม่พิมพ์ (วศ.บ.) จำนวน 2 ทุน (ทุนละ 10,000 บาท) ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี โดยนายจักรพันธ์  ตรีสารศรี ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท อิเล็คโทร เซรามิคส์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด พร้อมคณะและผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมในโอกาสนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

พร้อมกันนี้ทางทีมงานบริษัทอิเล็คโทร เซรามิคส์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด ยังได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา อีกด้วย

 

วิทยา กวีวิทยาภรณ์ /ถ่ายภาพ

อภิญญา พูลทรัพย์ / ข่าว

ขอบคุณ อ.ศุภสิทธิ์  มะโนเครื่อง / ข้อมูล
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา