โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1797 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดพิธีทำบุญสาขา เนื่องในโอกาสที่มีการปรับปรุงอาคารประจำสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกิจกรรมขึ้นท้าวทั้ง 4 พระสงฆ์จำนวน 5 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งได้ถวายภัตตาหารเพล เพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้ง 2 สาขาต่อไป กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะ หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 สาขา อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้อง อส.400 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่

ขอบคุณข่าว/ภาพ อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา