โลโก้เว็บไซต์ TFI SCALE 2017  ณ มทร.ล้านนา  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

TFI SCALE 2017 ณ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3284 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา จัดโครงการ TFI SCALE 2017  ร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ระหว่างวันที่ 1- 14 ตุลาคม 2560 โดยมีตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา จาก Singapore Polytechnic และ มทร.ล้านนา เข้าร่วม จำนวน 62 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ และผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องเรียนนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย (Innovation Room) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา

โครงการ TFI SCALE 2017   ได้รับความร่วมมือจาก กลุ่ม Temasek Foundation โดยเป็นการร่างหลักสูตรการแลกเปลี่ยนความเป็นผู้นำของนักศึกษาสร้างเครือข่ายข้ามวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำโดยออกแบบมาเพื่อการฝึกอบรม ผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและระดับอาชีวศึกษา (TVET) ทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยนำร่องกับมหาวิทยาลัยโปรแกรม TF Scale ในต่างประเทศ ได้แก่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา