โลโก้เว็บไซต์ 100 ปีธงชาติไทย ชาวมทร.ล้านนาร่วมใจร้องเพลงชาติไทย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

100 ปีธงชาติไทย ชาวมทร.ล้านนาร่วมใจร้องเพลงชาติไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธง อาคารอำนวยการ ในเวลา 08.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เมื่อวันที่  28 กันยายน 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงไตรรงค์และคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยจวบจนปัจจุบันถือเป็นโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และแสดงถึงความภูมิใจของคนในชาติที่พระองค์ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยอันแสดงถึงความเป็นเอกราชของคนไทยทั้งชาติ  บุคลากร มทร.ล้านนา จึงได้ร่วมกันร้องเพลงชาติพร้อมกันกับคนไทยทั้งชาติ ณ บริเวณด้านหน้าเสาธงอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา