โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการ Sakura Project ณ มหาวิทยาลัย Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการ Sakura Project ณ มหาวิทยาลัย Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 2173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic และ Kanazawa Institute of Technology เมื่อวันที่ 17-30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินกิจกรรมตามหลัก LEXส่วนแรกเสร็จสิ้นลงแล้ว ทาง Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่นจึงจัดโครงการ  Sakura Project ขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 กันายายน 2560 เพื่อดำเนินกิจกรรมในส่วนของ Prototype และได้ให้ทุนเต็มจำนวนสนับสนุนนักศึกษา มทร. ล้านนา จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่

  1. นายรัชกร สายบุญจอม       นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. น.ส.กรวรรณ คำลือ           นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  3. น.ส.ณัฐวรรณ ช่างกล่อม    นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  4. นายอภิรักษ์ แสงเงินชัย      นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. น.ส.ฐิตาพร โปธิ               นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ภาพ : สุมนา โสระธิวา

ข่าว : แก้วใส โล่ห์เพ็ชร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา