โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มอบตู้อบผ้าอัตโนมัติ และเครื่องให้ความอบอุ่นอินฟราเรดสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดี มอบตู้อบผ้าอัตโนมัติ และเครื่องให้ความอบอุ่นอินฟราเรดสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 1898 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

14 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานมอบตู้อบผ้าอัตโนมัติ และเครื่องให้ความอบอุ่นอินฟราเรดสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก โดยมีศิษย์เก่า และคณาจารย์ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก นายแพทย์จรัล วิวัฒน์คุณูปกร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา