โลโก้เว็บไซต์ พิธีเดินขึ้นดอยและนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเดินขึ้นดอยและนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 กรกฎาคม 2560 โดย อาพัชรี ศิรินาโพธิ์ จำนวนผู้เข้าชม 3810 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีเดินขึ้นดอยและนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยขบวนแห่แบบล้านนา เพื่อเป็นการสักการะครูบาศรีวิชัย ปูชนียบุคคลแห่งล้านนา และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ของราชมงคลล้านนาทุกคน ในการที่ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้  โดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วมพิธีกว่า 4,000 คน ซึ่งกิจกรรนี้ มทร.ล้านนา ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและในปีการศึกษา 2560 นี้จัดขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2560
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา