โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ Myanmar - Thailand Higher Education Institutions Leadership Development and Networking Programme | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ Myanmar - Thailand Higher Education Institutions Leadership Development and Networking Programme

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ Myanmar - Thailand Higher Educatoin Institutions Leadership Development and Networking Programme ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ  พร้อมตอบข้อซักถามในรูปแบบของ Leader's Talk  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ University of Mandalay, Myeik University, University of Sittway, Taunggyi University, Kyaing Tong University, University of Yangon, Mawlamyine University มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา