โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสัมมนาชี้แจงจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสัมมนาชี้แจงจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 657 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์พงศกร สุรินทร์  อาจารย์ปณิธิ แสนจิตร  และอาจารย์จิรพนธ์  ทาแกง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยรับฟังการบรรยายจากวิทยากรของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคร จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2560  เพื่อนำมาวางแผนในการจัดตั้งการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคต ต่อไป
          ข่าว/ภาพ : อาจารย์พงศกร สุรินทร์  
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา