โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-31 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-03-31

ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมพัฒนาโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายการพัฒนาด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ  2562 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรของม... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสัมมนาชี้แจงจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์พงศกร สุรินทร์  อาจารย์ปณิธิ แสนจิตร  และอาจารย์จิรพนธ์  ทาแกง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยรับฟังการบรรยายจากวิทยากรของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคร จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2560  เพื่อนำมาวางแผนในการจัดตั้งการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคต ต่อไป          ข่าว/ภาพ : อาจารย์พงศกร สุรินทร์   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา