โลโก้เว็บไซต์ ช่างโลหะ จัดสานน้ำใจสู่น้อง ณ โรงเรียนวัดบ้านธิ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ช่างโลหะ จัดสานน้ำใจสู่น้อง ณ โรงเรียนวัดบ้านธิ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1925 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรช่างโลหะ ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “สานน้ำใจสู่น้อง” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนวัดบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยนักศึกษาได้ซ่อมแซมและทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่น ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ โรงเรียนให้มีความสวยงาม และมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา โดยมี นายอธิวัฒน์  กองเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านธิเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา