โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมนำเสนอผงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมนำเสนอผงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญร่วมนำเสนอผงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม

 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขต  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

>> รายละเอียดแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา