โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง  เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน  สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 810 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 อ.มนินทรา  ใจคำปัน  ได้นำนศ ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ชั้นปีที่2 และ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ  ชั้นปีที่2  คณวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน  สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10  ลำปาง   โดยการทดสอบดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมในการทำงาน
          ข่าว/ภาพ : อ.พงศกร  สุรินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา