โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-09 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-12-09

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1
ศุกร์ 9 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 อ.มนินทรา  ใจคำปัน  ได้นำนศ ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ชั้นปีที่2 และ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ  ชั้นปีที่2  คณวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน  สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10  ลำปาง   โดยการทดสอบดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมในการทำงาน          ข่าว/ภาพ : อ.พงศกร  สุรินทร์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา