โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาเข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาเข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2559 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1922 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนาเข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา  โดยปีการศึกษา 2560 ให้ทุนจำนวน 3 ทุน แบ่งสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 ทุน และ สาขา IBM 2 ทุน  โดย ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหารและวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองคณบดีคณะบริหารฯ ด้านวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์สุภาวดี วรุณกุล หัวหน้าหลักสุตร IBM เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบ ระหว่างวันที่ 9-13 ธ.ค. 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีกัมพูชา กรุงพนมเปญ


คลังรูปภาพ : พนมเปญ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา